Reģistrācija

dalībai Labklājības ministrijas rīkotajās
metodiski informatīvajās sanāksmēs reģionos

aktivitāte īstenota Labklājības ministrijas projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 
"Profesionalā sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros

 

Labklājības ministrija (LM) no 2017. gada 4. aprīļa līdz 27. aprīlim rīko ikgadējās metodiski-informatīvās sanāksmes piecos Latvijas reģionos. Sanāksmēs aicināti piedalīties pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem.

 

Sanāksmes notiks:

4. aprīlī – Talsos, Talsu Tautas namā (Lielā iela 19/21) - reģistrācija slēgta!

7. aprīlī – Rīgā, Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15)- reģistrācija slēgta!

21. aprīlī – Aizkrauklē, Aizkraukles pilsētas kultūras namā (Spīdolas iela 2)- reģistrācija slēgta!

25. aprīlī – Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30)

27. aprīlī – Cēsīs, Cēsu Pieaugušo izglītības centrā (Raunas iela 4)

 

Šī gada reģionālo sanāksmju galvenais mērķis ir akcentēt regulāras risku novērtēšanas nozīmīgumu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī iekšējās un ārējās sadarbības nozīmi iespējami efektīvas sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.  Semināru vadīs Laila Balode no nodibinājuma “Centrs Dardedze” un Ilze Kurme no Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Sanāksmju laikā plānots klātesošos iepazīstināt arī ar aktuālajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un to piemērošanu praksē, t.sk. sniedzot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

 

Sanāksmes dienas kārtība:

09:00 - 09:30 Reģistrācija un rīta kafija

09:30 - 13:00 Seminārs – risku novērtēšanas nozīmīgums ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi (vada L. Balode)

13:00 - 13:30 Vieglas pusdienas

13:30 - 15:00 Darbs grupās

Grupa 1: Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem – turpinājums risku novērtēšanai (vada L. Balode)

Grupa 2: Sociālo dienestu vadītāji – 1) informācija par grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (vada A. Dūdiņš); 2) iekšējās un ārējas sadarbības nozīme efektīvas dienesta darbības nodrošināšanā (vada I. Kurme)

15:30 - 15:45 Kafijas pauze

15:45 - 16:30 Noslēgums