123ContactForm Logo
Registracija / Registration Form
Jesenji Aikido Seminar / Autumn Aikido Seminar

U organizaciji Nacionalne aikido federacije Srbije i aikido kluba Centar 22. - 23.10.2016. godine u Beogradu održaće se JESENJI AIKIDO SEMINAR 2016.

National aikido federation of Serbia and Aikido club Centar are organizing their traditional autumn aikido seminar on the 22nd and the 23rd of October 2016 in Belgrade, Serbia.


Adresa / Address

CFK Vračar, Sjenička 1, Beograd, Srbija.


Raspored / Schedule

U subotu, 22.10. treninzi počinju u 11h i planirano je da traju, uz pauzu za ručak, do 20 časova. Nakon treninga i kraćeg odmora organizovana je zajednička, "a-la-carte", večera za sve zainteresovane učesnike seminara u restoranu Stara Hercegovina, Carigradska 36, Beograd.

Molimo Vas da tokom registracije, a najkasnije do 18.10. navedete da li ste zainteresovani za večeru, u cilju što tačnije rezervacije broja mesta.

U nedelju nastavljamo sa treninzima od 10h do 13h, nakon čega će biti organizovano polaganje za DAN pojaseve. Detaljni raspored treninga možete naći u pozivu na seminar.

On Saturday the training sessions will begin at 11 am and are scheduled to last until 8 pm. After a short rest, there will be an organized "a-la-carte" dinner for all interested participants of the seminar at the restaurant Stara Herzegovina, Carigradska 36, Belgrade.

Please specify during the registration, and until the 18th of October the latest, if you are interested to participate in the dinner, in order for us to be able to make reservations on time.

On Sunday we continue with the training from 10am until 1pm, followed by DAN examination.